Home

Info

Aktualności

Opieka

Coffee House

Talerz zupy

Żywność

Wózki

Muzyka

Dla dzieci

Adres biura:  80-264 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 131, tel. 58 341 09 11
KRS: 0000244342,   NIP: 583-291-85-15,    REGON: 220135913
BANK: Nr 02 1020 1811 0000 0002 0105 2307

Witamy
na oficjalnej stronie Stowarzyszenia
Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE

Jesteśmy zorganizowaną grupą ludzi, którzy - po tym jak sami otrzymali pomoc i rozpoczęli nowe życie z Jezusem - teraz pragną w miarę możliwości nieść pomoc innym osobom będącym w potrzebie.


Cele Statutowe:

  • promowanie i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia

  • chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży

  • popularyzowanie muzyki chrześcijańskiej i śpiewu

  • przeciwdziałanie rozmaitym formom patologii społecznej

  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

  • działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, polegająca na niesieniu pomocy materialnej i moralnej osobom chorym, samotnym, sędziwym i niepełnosprawnym

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych.

© Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku 2007 - 2011